Taşyünü Yüzer Döşeme Levhası CS ≥ 10 kPa 110 kg/m3

Taşyünü

Taşyünü Nedir? Kullanım Amacı ve Özellikleri Nelerdir?

Taşyünüvolkanik oluşumlardan meydana gelmiş %97 si halihazırda doğada bulunan bazalt gibi inorganik hammaddelerin ~1500 derecede eritilip, elyaf haline çevrilmesi ile oluşturulmaktadır.

Yalıtım sağlayan çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan mikroskobik ölçülerde ve homojen boyutlarda oluşturulmuş küçük hava kesecikleridir.

TEKNİK DETAY:

Açıklama

Taşyünü Yüzer Döşeme Levhası CS ≥ 10 kPa 110 kg/m3

      Isı Yalıtımı

Yapılarda ısı yalıtımının mümkün olduğunca dıştan yapılmasını öneririz. Bu surette, ısı köprülerinden olan ısı kayıpları ile bu köprülerin neden olduğu iç yüzey rutubetlenmesi ve küflenmesi de önlenmiş olur.

Dıştan ısı yalıtımı aynı zamanda yapı taşıyıcı sistemini, dış hava sıcaklık farklarından kaynaklanan genleşme ve büzülmeler sonucu oluşacak hasarlardan korur. Gün boyu kullanılan (konut, hastane gibi) yapılarda da ısı yalıtımın dıştan yapılmasını öneririz. Böylece, ağır olan yapı birleşenlerinin (döşeme ve duvarların) ısı depolaması suretiyle yapının iç konforu ısıtma sistemi kapandıktan sonra da devam eder.

Geçici sürelerde kullanılan (spor salonu, cami, konser salonu gibi) yapılarda ise ısı yalıtımının içten yapılması yakıt tasarrufu sağlar. Hafif olan yalıtım malzemeleri ısı depolamadığı için böyle bir tasarruf oluşur. Dolayısıyla, iç ortam daha çabuk ısıtılır veya soğutulur. Ancak yapıyı dış hava şartlarından korumak için dıştan da asgari bir yalıtım öneririz. Gerek ısı yalıtımında ve gerekse buhar yalıtımında esas olan, su yalıtımında olduğu gibi kesintisiz uygulanmasıdır.

    Ses Yalıtımı

Ses yalıtımında sadece açık gözenekli mineral yün malzemeler (taşyünü ve camyünü) kullanılır. Kapalı gözenekli olan plastik köpük malzemeler (XPS, EPS, Poliüretan ) ses yalıtımı sağlamaz.

Ses yalıtımı uygulamalarında katı cisimlerin oluşturduğu ses köprülerinin ve sesin geçeceği boşlukların önlenmesi gereklidir. İç ortamda mineral yünler ile yapılacak gürültü yalıtımı ve ses geçişinin önlenmesi uygulamalarında düşük frekanslardaki (125 Hz) baz seslerin yeterince yalıtılamayacağı önceden kabul edilmelidir. (Bakınız: ses yutma katsayıları tablosu)

    Yangın Yalıtımı

Yangın güvenliğinde esas, yangın çıkmadan önce tedbir almaktır. Bu da ancak yapıların ısı veya ses yalıtımlarında kayayünü kullanarak sağlanabilir. Kayayünün yanmadığı gibi yangın durdurucu özelliği ile yangının yayılmasını önler, itfaiyeye zaman kazandırır, canlıların ve eşyanın kurtarılmasını sağlar.
ÖZPOR TAŞYÜNÜ TS EN 13162+A1:2015-04* sayılı standardına uygun üretilmektedir. ÖZPOR TAŞYÜNÜ’nün üretiminde herhangi bir yabancı lisans kullanılmamaktadır.

Genel Özellikleri

    Yangın Dayanımı

ÖZPOR Taşyünü’nün ham maddesi inorganik bazalt kayası olduğu için, TS EN 13501-1’e göre A sınıfı yanmaz malzemedir. Taşyünü tutuşmaz ve yanmaz. Erime derecesi 1000°C ‘dir.

    Isı İletkenliği

Yapılarda kullanılan ÖZPOR Taşyünü ürünlerinin ısı üretkenliği hesap değeri, TS EN 12667 standartlarına göre CE sertifikalı beyan değerlerimiz 0,035≤λ≤ 0,040 W/mK dır.

Kullanım Yerleri

Yapılarda kat arası döşemelerin darbe sesi yalıtımı için yüzer şap altında. Titreşim yapan makine ve cihazların kaidelerinde titreşim yalıtımı amaçlı.

Yüzer Şap Uygulaması

Bu uygulamanın amacı, kat arası döşemelerde ÖZPOR Taşyünü döşeme levhası ile bir tampon katman yaratarak üstteki şapın(yüzer şap) alttaki beton döşeme ile temasını kesmek ve yüzer şap üzerindeki ayak sesi, eşya çekme sesi vb. darbe seslerinin döşeme levhası tarafından sönümlenerek alt katlara iletilmemesini sağlamaktır. Kaba beton döşeme üzerine (mala perdah) veya tesviye şapı yapıldıktan sonra, ses köprüsü oluşmasını önlemek için duvar
diplerine (şap ve döşeme kaplaması kalınları akdar yüksekliği olan) şeritler, ÖZPOR Taşyünü levhadan kesilerek, bir süpürgelikmiş gibi çepeçevre yerleştirilir. Sonra döşeme levhaları bir kat olarak şapın üzerine döşenir.

Nem yalıtımı için ek yerleri serbest bir kat naylon serildikten sonra levhaların üzerine en az 5cm kalınlıkta 400 dozlu ve donatılı şap yapılır. Bunun üzerine de döşeme kaplaması uygulanır. Döşeme kaplamasının süpürgeliği kaplama yüzeyine temas etmemelidir.

Titreşim yalıtımı uygulaması

Makine ve cihazların taban veya kaide yalıtımında da yüzer şap prensibi uygulanır. Ancak, kat arası döşemeye kıyasla daha pratik çözümler üretilebilir. Örneğin, cihaz çok ağır değilse ve bitmiş döşemede levhasının üzerine sunta bir taban levhası konularak, etrafı alt döşemeye temas etmeyen bir süpürgelik ile dönülebilir. Ağır makinelerin titreşim yalıtımı, proje sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Makine kaidesi olarak, yerinde dökme donatılı beton kaide yerine, prekast kaide yapılarak ÖZPOR Taşyünü döşeme levhası üzerine yerleştirilmesi, hem pratik olur hem de nem yalıtımı işlemini ortadan kaldırır.

Ses Yalıtımı

Bir malzemenin darbe sesi(titreşim) yalıtımı yapılabilmesi için dinamik sertliğinin düşük olması gereklidir. Yani, esnek olmalı ki darbeleri bünyesinde sönümleyebilsin. Bu özellik, sadece mineral yün (Taşyünü, camyünü) malzemelerde vardır. Polistiren köpük EPS malzemenin titreşim yalıtımında kullanılabilmesi için, merdaneden geçirilerek boncuklarının patlatılması ve malzemeye esneklik kazandırılması gerekir. Bu uygulama ülkemizde
yapılmadığı için, makine kaidelerinde styropor kullanılması yanlıştır. Titreşimleri olduğu gibi iletir