Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamanın doğru yapılması, binayı yapanın sorumluluk sınırlarının belirlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacı ile hazırladığı, İMSAD çatısı altında İZODER ve BİTÜDER’in katkılarıyla hazırlanan Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi 30 Mayıs tarih ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi’nde havuzlarda, eğimli çatılarda, gezilebilen ve gezilemeyen düz çatılarda, bitkilendirilmiş çatılarda ve temellerde su yalıtımının nasıl olması gerektiğinin bilgileri veriliyor.

Su yalıtımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, su yalıtımının özellikle insan sağlığına, konfora ve ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını, deprem riskinin fazla olduğu Türkiye’de mutlaka yaptırılması gerektiğini söyledi. Suyun binalarda meydana getirdiği hasarın deprem tehdidinin bulunduğu bölgelerde can ve mal güvenliği açısından en önemli tehlike olduğuna dikkati çeken Öztürk, “Herhangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donma ve ısınma veya kimyasal tepkimelere girerek bina donatısının korozyonuna neden olur ve donatının korozyona uğraması ile dayanım gücü zayıflayan binanın ekonomik ömrü olumsuz yönde etkilenir. Büyük bir depremde korozyona uğramış bir binanın ayakta kalması hemen hemen mümkün değildir” dedi.

Su yalıtımı sayesinde nemin önlendiğini, bakteri, küf vb. organizmaların oluşmasının önüne geçildiğini ifade eden Öztürk, yalıtımın suyun yapı statiğine verdiği zararları da engelleyerek konforlu, sağlıklı ve güvenli yapıların elde edilmesini sağladığını belirtti. Günümüzde ekonomik kullanım ömrü 50 yıl olarak bilinen yapıların suyun olumsuz etkileri ile ömrünün azaldığını söyleyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Su yalıtımının inşaat aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklaşık yüzde 3’üdür. Bugün ülkemizin nüfusunun nerede ise yüzde 95’inin deprem kuşağında bulunması, nem ve suyun yapılara etkisi ile deprem sürecinde yıkılan yapılar, yıkılan üretim merkezleri, kaybolan iş gücü, çevresel etkiler ya da yapıların ekonomik ömürlerinin azalması, su yalıtımının ülke ve bireyin ekonomisine etkisini ve önemini göstermektedir.”

Detaylar için tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180530-7-1.pdf